Ես կուզեի լինել ճամփորդող, կոնֆետ սարքող և ալմաստ մշակող: Ճամփորդող կուզեի լինել այն պատճառով, որովհետև հետաքրքիր է և լիքը հետաքրքիր կենդանիներ կարելի է տեսնել: Կոնֆետ սարքող կուզեի լինել, քանի որ ես սարքելու փոխարեն ես կուտեի այդ կոնֆետները: Իսկ ալմաստ մշակող կուզեի լինել, որ տասներեք ադամանդ վերցնեի և առնեի այն, ինչ ուզում եմ: Կուզեի իմ ադամանդները ծախել և այն փողը, որ ինձ մարդիկ տալիս են, ուղարկել այն մարդկանց, որ շոր չունեն, ուտելիք չունեն, կեղտոտ են, տուն չունեն, այսինքն աղքատներին ու անտուններին, որ նրանք կարողանան ինչ որ բաներ գնել: